Profiling visual para Python


Boas, xente.

Hoxe veño cun exemplo práctico de como podemos analizar os nosos programas de Python para atopar facilmente pescozos de botella.

Fálase moito de como as optimizacións non se deben facer a cegas, senón que hai que medir que partes dun programa son as problemáticas para conseguir mellorar a execución do código de xeito eficiente. Hoxe veremos como facelo de forma cómoda e práctica.

Gráficos de lapas (Flame Graphs)

Hai moitos xeitos de medir e visualizar o comportamento dunha aplicación, pero persoalmente o que máis cómodo me parece é a técnica dos Gráficos de lapas (Flame Graphs) descrito por Brendan Gregg. Consiste en medir canto tempo se adica a execución dunha pila de funcións e debuxalo apilando as funcións que chaman unhas a outras de xeito que canto máis espazo horizontal ocupe unha función, máis tempo lle adica o código a executala.

https://www.brendangregg.com/FlameGraphs/cpu-mysql-updated.svg [Preme aquí para ver a imaxe de xeito interactivo]​

É moi interesante como forma de explorar a execución do programa, xa que permite facer "zoom" de forma interactiva na mesma imaxe. Proba a abrir a imaxe anterior seguindo a ligazón e preme en mysqld`mysql_parse e verás que expande esa función pra ocupar todo o espazo horizontal, de xeito que se pode apreciar mellor os tempos que toma cada función a que chama esta.

Ou pasando o cursor por enriba dunha función, coma mysqld`mysql_exec, podemos ver a porcentaxe do tempo de execución do programa que se emprega dentro de esta chamada, neste caso o 83.77% .

./zoom_sample_image.png

Obtendo os datos

Ben, agora que entendemos como ler os Flame Graphs vexamos como xerar un nós mesmos. Para poder facer medidas vamos necesitar algún programa que medir, así que usaremos este, pero o proceso é o mesmo pra todos.

Algo a ter conta é que esta técnica (e outras moitas de profiling) dividen o tempo de execución por funcións. Así que se as funcións son moi longas pode ser necesario dividilas en funcións pequenas, para ter unha idea máis clara de que parte do código é o que consume máis tempo.

Entón, como ilustración usaremos este programa:

 # Programa de exemplo, estudarémolo e veremos como se divide o seu rendemento
 def fibonacci(n):
   """Simplemente unha función de exemplo."""
   if n == 0:
     return 0
   elif n < 2:
     return 1
   else:
     return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)


 def factorial(n):
   """Outra función de exemplo."""
   if n < 2:
     return 1
   else:
     return n * factorial(n - 1)

 def fibonacci_plus_factorial(n):
   """Función que chama as dúas."""
   fib = fibonacci(n)
   fact = factorial(n)
   return fib + fact

 if __name__ == '__main__':
   N = 35
   print("[Test] Fibonacci(5): {:3d} = 5 ?".format(fibonacci(5)))
   print("[Test] Factorial(5): {:3d} = 120 ?".format(factorial(5)))
   print("Resultado:", fibonacci_plus_factorial(N))

Se executamos este código veremos que é algo lento:

 $ time python sample.py
 [Test] Fibonacci(5):  5 = 5 ?
 [Test] Factorial(5): 120 = 120 ?
 Resultado: 10333147966386144929666651337523209227465

 real	0m3,905s
 user	0m3,896s
 sys	0m0,004s

Vexamos entón que e o que está tomando máis tempo utilizando Flame Graphs.

Preparando o entorno

Pra tomar as medidas podemos utilizar o paquete python-flamegraph. Normalmente recomendaría obtelo do repositorio orixinal, pero este está desactualizado e non funciona cunha versión recente de Python.

Por sorte hai varias persoas que manteñen forks máis actualizados. O seu é escoller un cos cambios necesarios e as funcionalidades que nos interesen, e revisar os commits intermedios pra asegurarnos que non se introduciron cambios maliciosos antes de instalalo. A verdade e que normalmente neste punto non me quero complicar moito a vida e non vou utilizar o profiler de forma activa en código exposto a internet, asi que buscando un cos cambios mínimos imprescindibles podemos atopar o fork de nickodell. (Se buscades algo máis serio botádelle un ollo a esta nota).

Para instalar esta versión do paquete directamente a partir do GitHub podemos facer:

 pip install git+https://github.com/nickodell/python-flamegraph.git

O seguinte necesario será clonar este repositorio pra poder xerar of Flame Graphs a partir dos datos recollidos: https://github.com/brendangregg/FlameGraph

 git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph

Tomando medidas e analizando

Unha vez temos todo preparado podemos medir o noso programa nun comando:

 python -m flamegraph -o medida.log sample.py

Esto producirá un ficheiro medida.log cos datos necesarios. Pra convertelo nunha imaxe de Flame Graph podemos executar isto (adaptando a ruta inicial a onde se haia clonado o repo brendangregg/FlameGraph):

 FlameGraph/flamegraph.pl medida.log > medida.svg

Isto producirá un ficheiro medida.svg que poderemos abrir cun navegador:

./medida1.svg (Preme aquí pra abrilo en modo interactivo)

Podemos observar que, de forma desproporcionada, a maior parte da execución se adica a función fibonacci, así que optimicémola. Como facer isto depende de cada función, neste caso podemos pasala de forma recursiva a iterativa:

 def fibonacci(n):
   """Simplemente unha función de exemplo, agora optimizada."""
   seq = [0, 1]
   while n >= len(seq):
     seq.append(seq[-1] + seq[-2])

   return seq[n]

Se executamos este código veremos que gran parte da carga de execución xa se resolveu:

 $ time python sample.py
 [Test] Fibonacci(5):  5 = 5 ?
 [Test] Factorial(5): 120 = 120 ?
 Resultado: 10333147966386144929666651337523209227465

 real	0m0,029s
 user	0m0,017s
 sys	0m0,012s

Sorprendentemente, podemos ver que non é necesario optimizar a función factorial inda que tamén sexa recursiva, e polo tanto podería parecer que é necesario optimizala. Realmente no caso efectivo a sua execución é bastante eficiente.

Pechando

Vemos así que utilizando estes diagramas podemos buscar en que parte do programa nos podemos centrar pra optimizalo de forma rápida.

Normalmente non é posible optimizar un programa só facendoo cunha soa función, senón que é un proceso iterativo:

 • Medir os tempos

 • Optimizar función que toma máis tempo

 • Repetir ata que esteamos contentos co tempo de execución

E, pra ser sinceiro, o obxectivo deste exemplo era aplicar a optimización sobre as dúas funcións, amosando este ciclo iterativo. Pero irónicamente a miña suposición de que a función factorial sería lenta resultou ser falsa, co que teredes que crerme cando vos digo que non soe funcionar nun paso 😉. Isto nos amosa a lección máis importante que se pode aprender sobre optimización:

Antes de cambiar nada, mide o teu programa!

E pouco máis vos podo contar, espero que vos resulte útil. Leémonos!

comments powered by Disqus