Reversing con carraxe


Sacando contrasinais con angr

Boas xente,

Estes dias andei cacharreando con angr e aprendendo un pouco sobre execución simbólica.

Que diaños é angr? E a execución simbólica?

angr é unha ferramenta para análise dinámico de programas. Concretamente é un emulador que executa o programa aplicando execución simbólica. Deste xeito podemos só executar a parte do programa que nos interesa e non todo o programa.

A execución simbólica ven sendo executar o programa ou unha parte del para coñecer que valor precisamos nun símbolo (algo parecido a unha variábel) para podermos chegar dunha parte ou estado do programa a outro.

Por exemplo, se temos un programa que nos pide un contrasinal, pódenos interesar saber o valor do contrasinal que nos permite chegar dende o punto no que se nos pide o contrasinal ao estado no que obtemos aceso ao programa.

Por tanto, na execución simbólica precisamos as seguintes cousas:

 • Algo que non coñecemos, que será a parte simbólica -> O contrasinal

 • Indicar de que estado partimos -> Petición de contrasinal

 • Indicar a que estado queremos chegar -> Aceso permitido no programa

E angr tratará de averiguar que valor concreto da parte simbólica que non coñecemos nos leva do estado inicial ao estado desexado. Para iso irá pasando por vários estados ata chegar ao que nos interesa.

É tamén posíbel que o programa chegue a un estado que nos queiramos a evitar, como no caso de que nos diga que o contrasinal foi rexeitado. Tamén lle podemos indicar a angr neste caso que unha vez chegado a dito estado, non siga por esa via, que xa sabemos que está mal.

Deixo por aqui un exemplo gráfico de como seria esta execución por parte de angr, se temos en conta que o contrasinal se examina carácter a carácter (por exemplo con strcmp):

                      pass=p4ssX???
                      .-------.
                      | bad  |
                   .---->| state |
                   |   '-------'
           pass=p4ss???? | "Access denied"  
           .--------.   | 
 pass=????????    | middle |>----'          pass=p4ssw0rd
 .---------.   .->| state |>--.            .-------.
 | initial |>-----' '--------'  |            | good |
 | state  |>-----.        |  pass=p4ssw0?? .--->| state |
 '---------'   |        |  .--------.  |  '-------' 
"Enter password:" |        |  | middle |  | "Access allowed"
          |        '--->| state |----'
          |          '--------'
          |
          |  pass=Y???????
          |  .-------.
          |  | bad  |
          '-->| state |
            '-------'
           "Access denied"

Indicar o estado do que queres que parta o programa significa precisar en que instrución debe arrincar e que valor teñen os rexistros e a memoria. Non precisaremos indicar todos os rexistros, nen moito menos absolutamente todo o que aí na memoria (mimadriña, vaia choio), senón soamente as partes que nos interesan, especialmente a parte simbólica que queremos resolver, como veremos agora no exemplo deste artigo.

Por outra parte, o estado ao que queremos chegar pódese indicar de diversas formas. Pode ser que o que nos interese e chegar a unha instrución en concreto ou un estado no que o programa, inda que non saibamos en que instrución está, faga algunha acción como indicarmos que o noso contrasinal é correcto.

Isto resume un pouco a idea de execución simbólica na que se basea angr, pero dista moito de ser unha explicación exhaustiva. Para coñecer en máis detalle o tema, que é importante se queres entender como funciona angr, recoméndoche botarlle unha ollada á presentación Understanding Symbolic Execution.

Para coñecer como funciona angr, tamén che recomendo seguir os exercicios propostos en https://github.com/jakespringer/angr_ctf (na carpeta dist tes os binarios xa compilados, que pode axudar bastante para traballar sobre os mesmos binarios que a solución proposta)

Si si, todo moi bonito… amósame o código

Estes dias tamén estiven facendo alguns retos de reversing e tropecei me co reto ircware. Non vou a meterme en moitos detalles do reversing porque non é o obxectivo do artigo, pero tras un rato examinando o becho con ghidra e radare2 decateime de que se conectaba ao porto 8000 e que lle podias pedir a flag, pero requeriache un contrasinal primeiro.

$rlwrap nc -lvp 8000
listening on [any] 8000 ...
connect to [127.0.0.1] from localhost [127.0.0.1] 39486
NICK ircware_7773
USER ircware 0 * :ircware
JOIN #secret
PRIVMSG #secret :@pass cachelo
PRIVMSG #secret :Rejected
PRIVMSG #secret :@flag
PRIVMSG #secret :Requires password

Asi que seguin estudando o código a ver se daba saltado a comprobación da contrasinal ou descuberto cal era esta, pero atopeime con que o ofuscaba estas cousas cun algoritmo un pouco escuro.

Podedes ver nas seguintes imaxes o código que nos leva dende o contrasinal ata a parte na que programa escupe se o contrasinal e correcto ou non.

./algoritmo-ghidra.png
Algoritmo de contrasinal en ghidra
./algoritmo-r2.png
Algoritmo de contrasinal en radare2

Asi que ao ver este percal lembreime de angr e as suas virtudes, asi que no canto de resolver como funcionaba o algoritmo e descubrir cal é o contrasinal, fixen un pequeno script de angr para que o fixese por min.

Aqui tedes o script completo, pero imos examinar cada unha das suas partes:

import angr
import claripy

def main():
  p = angr.Project("./ircware")

  base_addr = p.loader.main_object.min_addr
  start_addr = base_addr + 0x3ed

  istate = p.factory.blank_state(addr=start_addr)

  pass_addr = 0x7f0000
  password = claripy.BVS("password", 9*8)

  istate.memory.store(pass_addr, password)

  istate.regs.rsi = pass_addr

  good_addr = base_addr + 0x451
  bad_addr = base_addr + 0x471

  sim = p.factory.simgr(istate)
  sim.explore(find=good_addr, avoid=bad_addr)

  if sim.found:
    sol_state = sim.found[0]
    print("Password:", sol_state.solver.eval(password, cast_to=bytes))
  else:
    print("No solution found")


if __name__ == '__main__':
  exit(main())

Para usar angr, empezamos indicando que ficheiro queremos examinar e creamos un proxecto:

p = angr.Project("./ircware")

Os proxectos de angr garda a información do binario e permítennos crear o resto das clases que imos usar.

Unha vez temos o proxecto, precisamos indicar como é o estado inicial do que partimos. Para iso precisamos en primeiro lugar xerar un estado en branco:

base_addr = p.loader.main_object.min_addr
start_addr = base_addr + 0x3ed

istate = p.factory.blank_state(addr=start_addr)

Neste anaco creamos o estado inicial indicándolle da instrución da que queremos partir, que será no comezo do código amosado por radare2. Aí que ter en conta que radare2 e angr poden cargar o binario en distintas direccións de memoria base.

Polo tanto o que debemos de extraer será o offset da instrución dende a base, no noso caso radare2 carga o binario na base 0x400000 e a instrución da que queremos partir é 0x4003ed (despois de que se cargue o contrasinal en rsi). Polo tanto temos que o offset é 0x3ed.

Base do binario en radare2:

[0x00400210]> i~baddr
baddr  0x400000

Agora que creamos o estado inicial, temos que indicarlle como van a estar os rexistros e a memoria que nos interesa, especialmente a parte do contrasinal.

pass_addr = 0x7f0000
password = claripy.BVS("password", 9*8)

istate.memory.store(pass_addr, password)

istate.regs.rsi = pass_addr

Para almacenar o contrasinal en memoria, seleccionamos unha dirección de memoria ficticia (que saibamos que non vai ter nada máis) e gardamos o noso contrasinal simbólico no mesmo. Ademais, examinando o código, concretamente a instrución en 0x400441, deducimos que o contrasinal terá 8 carácteres, e que precisaremos un máis como final da cadea. Seguindo isto, creamos un bitvector de 9 bytes (72 bits). Por último, indicamos que o rexistro rsi ten que estar apuntando á dirección de memoria onde estará o contrasinal.

Bota o freo, que é un bitvector?? Un bitvector é o tipo de dato que usa angr para almacenar os símbolos. A medida que angr faga a execución irá incorporando a este valor unha serie de restricións, como por exemplo, o primeiro carácter ten que ser "p", o segundo ten que ser "4", e asi sucesivamente ata que cheguemos ao estado que queiramos. Neste estado, coma veremos agora, pedirémoslle a angr que nos devolva un valor que cumpra con tódalas restricións impostas.

Faltanos antes de arrincar a execución, indicar cal é o estado ao que queremos chegar. Neste caso sabemos que queremos chegar á rama que vai devolver Accepted (no 0x400451). Ademais tamén sabemos que se chegamos á rama que indica Rejected (no 0x400471), xa nos equivocamos e non debemos continuar. É moi recomendábel indicarlle a angr tamén os estados a evitar, de xeito que se minimice o tempo de execución.

good_addr = base_addr + 0x451
bad_addr = base_addr + 0x471

sim = p.factory.simgr(istate)
sim.explore(find=good_addr, avoid=bad_addr)

Por último temos que ver se se atopa unha solución, e no caso de darse, resolver o bitvector password a un valor que cumpra cas condicións para chegar ao estado.

if sim.found:
  sol_state = sim.found[0]
  print("Password:", sol_state.solver.eval(password, cast_to=bytes))
else:
  print("No solution found")

É hora de executar o script e ver que sae…

$ python3 angrsol.py 
WARNING | 2022-02-12 12:11:19,176 | angr.storage.memory_mixins.default_filler_mixin | The program is accessing memory or registers with an unspecified value. This could indicate unwanted behavior.
WARNING | 2022-02-12 12:11:19,176 | angr.storage.memory_mixins.default_filler_mixin | angr will cope with this by generating an unconstrained symbolic variable and continuing. You can resolve this by:
WARNING | 2022-02-12 12:11:19,176 | angr.storage.memory_mixins.default_filler_mixin | 1) setting a value to the initial state
WARNING | 2022-02-12 12:11:19,176 | angr.storage.memory_mixins.default_filler_mixin | 2) adding the state option ZERO_FILL_UNCONSTRAINED_{MEMORY,REGISTERS}, to make unknown regions hold null
WARNING | 2022-02-12 12:11:19,176 | angr.storage.memory_mixins.default_filler_mixin | 3) adding the state option SYMBOL_FILL_UNCONSTRAINED_{MEMORY,REGISTERS}, to suppress these messages.
WARNING | 2022-02-12 12:11:19,176 | angr.storage.memory_mixins.default_filler_mixin | Filling register cc_ndep with 8 unconstrained bytes referenced from 0x400430 (offset 0x430 in ircware (0x400430))
Password: b'ASS3MBLY\x00'

Bingo!!!

Probamos a introducir o contrasinal no programa e sacámola flag:

$ rlwrap nc -lvp 8000
listening on [any] 8000 ...
connect to [127.0.0.1] from localhost [127.0.0.1] 39486
NICK ircware_7773
USER ircware 0 * :ircware
JOIN #secret
PRIVMSG #secret :@pass ASS3MBLY
PRIVMSG #secret :Accepted
PRIVMSG #secret :@flag
PRIVMSG #secret :HTB{m1N1m411st1C_fL4g_pR0v1d3r_b0T}
comments powered by Disqus